Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Status prawny

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 146 w Łodzi jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 1. Uchwały Nr LX/1531/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 146 w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 oraz Uchwały Nr LX/1801/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 146 w Łodzi przy ul. Spornej 36/50;
 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2215 ze zm.);
 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 20201., poz. 1082 ze zm.);
 4. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw;
 5. Statutu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 146 (tekst jednolity) zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2022 z dnia 16.09. 2022 r;
 6. Rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 2181);
 7. Zarządzeń Dyrektora SPS nr 146 w Łodzi;
 8. Regulaminów wewnętrznych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 146 w Łodzi, która jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest Miasto Łódź.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.


Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 146 w Łodzi
odpowiada: Mariola Adamczyk
data: 16-11-2022
wytworzył: Agnieszka Wlazło
data: 16-11-2022
data: 16-11-2022
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 16-11-2022 - Edycja treści
 • 29-03-2022 - Edycja treści
 • 11-03-2021 - Edycja treści
 • 24-04-2020 - Edycja treści
 • 06-11-2018 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 216